Topnewspro

Briljant framväxande jordbruksteknik

Emerging Agricultural Technologies

Topnewspro.com ”The Brilliantly Emerging Agricultural Technologies” nyheter har lagts till av Shekhar.

Idag investeras mer än två miljarder pengar i jordbruksteknologin i tidigare år. Investeringen av riskkapitalister förväntas öka de senaste åren. Många investerar massivt i dessa teknologier eftersom efterfrågan på dem är mycket hög. Dessa innovativa teknologier har varit en stor hjälp för stor produktion. Både moderna och traditionella jordbrukare har tagit med denna teknik i sina jordbruksmetoder. Dessa tekniker och jordbruksmetoder är väldigt futuristiska.

Hitta detaljer @ https://www.logicresearch.net

Fördelar med modern teknik inom jordbruket
Behovet av denna teknik har blivit mycket hög och många forskare har visat sina experiment sanna. Resultaten genom att använda dessa teknologier inom jordbruket är oklanderliga. Låt oss se några av de stora framväxande jordbruksteknikerna som spelar en viktig roll för en effektiv produktion.

Jord sensorer
Denna briljant byggda utrustning som känner av fukt och kväve i jorden. Denna teknik är till stor hjälp för jordbrukarna. Det kan vara mycket dags att konsumera för jordbrukare att kontrollera när man ska bevattna marken manuellt men det här verktyget bestämmer automatiskt när man ska bevattna jorden. Det är ett mycket hållbart och pålitligt verktyg som också är mycket ekonomiskt. Denna apparat hjälper också till att bevara värdefulla resurser som vatten och jord. Det är också till hjälp för att minimera användningen av gödningsmedel. Många bönder har kunnat råd med denna teknik och marknaden för dem har ökat.

Väderspårare
Ett gynnsamt klimatförhållande är mycket viktigt för ett jordbruksmark. Många jordbruksfält har blivit mycket skadade på grund av brist på information om väderleksrapporten. Om det finns en äkta väderleksrapport kan bönderna vidta försiktighetsåtgärder. Denna nya teknik producerar väderrapporter för jordbrukare genom smarta enheter. Dessa väderrapporter sänds specifikt för bönder. Denna väderleksrapport är en avancerad rapport för bönderna att vidta åtgärder för att övervinna de skador som orsakas av drastiska klimatförändringar. Trots att datoriserade väderrapporter är mycket svåra att producera dessa exklusiva rapporter för jordbrukare är mycket noggranna.

Satellitbilder
Denna enorma teknik hjälper bönderna att få bilder av grödor genom satelliter. Dessa bilder är inte bara normala bilder, de är en högupplösta bild av grödor. Denna teknik hjälper bönderna att skilja mellan de gröda som är friska och som har en sjukdom. Bönderna behöver inte granska grödorna individuellt i fältet, de kan bara se bilderna av grödorna. Denna teknik är mindre tidskrävande och det är billigt också. Denna teknik kan kopplas samman med skördare och jordsensorer så att bonden kommer att bli underrättad när det finns problem.

Jordbruksrobotar
Dessa jordbruksrobotar utför olika automatiserade uppgifter inom jordbruksfältet, såsom skörd, plockning, markhantering, plantering, bevattning och ogräs. Denna robot minskar böndernas arbetsbelastning. Dessa robotar kan även styra automatiserade fordon och maskiner. Denna robotteknik är en revolution inom jordbruksfältet. Dessa robotar har varit förprogrammerade så att de kan göra de arbeten som utses för dem mycket effektivt. Några av de fordon som dessa robotar kontrollerar är traktorer och balpressar. De är mycket utrustade med att sådda grödorna mycket ordentligt och de kan också befrukta fröarna noggrant. De kan också använda flera navigationssystem.

Minikromosomal teknik
Denna teknikstruktur är väldigt liten men det kan ge stora resultat inom jordbruksindustrin. Denna teknik är relaterad till vetenskap. Många forskare arbetar för att producera och uppfinna en gröda som leder till högre produktion genom att förändra organismens genom. Denna otroliga uppfinning hjälper till att upptäcka nya hybridväxter. Några av aspekterna av denna teknik är mycket svåra att hitta en lösning. Dessa grödor kanske inte kan överleva i torka och kvävebehovet är svårt att bestämma. De ursprungliga kromosomerna av dessa grödor ändras inte, men endast genomet extraheras för att producera nya effektiva grödor.

Utrustning telematik
Mekaniseringen har tagit jordbruket till en helt ny hög nivå. Ett av de främsta hindren inom jordbruket är när det finns en teknisk defekt. Fel på maskinen är en väldigt osäker incident men det kan påverka jordbruket. Dessa maskiner kan ta lång tid att repareras och att använda dem igen i fältet. Denna utrustning telematik teknik tar bort allt hinder som orsakas av maskiner. Den varnar bönderna för sig själv om något maskinfel kommer att inträffa. Denna teknik hjälper jordbrukarna att reparera maskinen i defektens primära steg. Det kan vara mycket dyrt när en maskin måste åtgärdas efter många skador. När maskinerna är fixade i tid kommer kostnaden för det att bli mindre.

Variabel hastighetskontrollteknik
Finans är en mycket viktig faktor i alla branscher. På jordbruksmarken måste mycket pengar spenderas för att köpa gödselmedel, gödselmedel, grödor, bekämpningsmedel och herbicider. Det rörliga styrsystemet hjälper ramarna att vara effektiva med dessa resurser. Över köp av dessa resurser kan kosta mer pengar och att extra pengar kan användas för andra resurser. Men det är inte alltid mycket lätt att beräkna det exakta belopp som kommer att kosta för dessa resurser. Variabel takt teknik kommer att hjälpa bönderna att veta den exakta mängden för dessa resurser. Systemet kommer att upptäcka jordbruksfältets konstruktion och struktur. Det kommer intelligent att beräkna den exakta kostnaden för resurser som kommer att räcka för det landet.

Syntetisk biologiDetta syntetiska biologiska system datoriserar de normala biologiska faktorerna. Denna teknik handlar om modifieringar som kan göras i kemiska element, material, omstrukturering, omkonstruktion, bearbetning av information, produktion av energi, matproduktion, underhåll och gör allt för att förbättra vår miljö.

Teknologiska innovationer inom jordbruket
Alla dessa framväxande teknologier inom jordbruksindustrin förbättrar effektiviteten och produktiviteten kraftigt. Denna teknik syftar till att göra jordbruksmetoder enklare. De sparar mycket för ramarna som pengar, tid, resurser och energi. Det finns större möjligheter till ännu mer framsteg i denna teknik som kommer att utrota många ekonomiska kriser, såsom brist på mat och mindre odling.

ShekharD

Add comment